Kurser / Forløb

Nyeste version 2

Vi igangsætter  bevidstgørende, udviklende og handlingsorienteret processer

som medvirker til at skabe lederudvikling,  medarbejderudvikling og effektive teams !

Vi kommer med bud på en effektiv teamsammensætning hvis i skal oprette nye teams !

_____________

Find ud af om I har spændt elastikken for meget, og hvordan i kan løsne den igen for at undgå stress !

bliv bevidste om  hvordan I kan møde hinanden, med en positiv forventning om at i ikke er ens,

og hvordan I kan bruge hinandens ressourcer til at opnå de bedste løsninger !

_____________

Nedenstående kurser / forløb tilbydes i samarbejde med  min samarbejdspartner Profcoaching

         Hvis I har ønsker om en anden sammensætning  –  så kontakt mig telefonisk eller pr. mail for en god løsning.

 

1. En personaledag / pædagogisk dag 

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen – pris 22.000,- kr. for helt op til 40 personer

Indhold
Typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme og fokus på egentilstand

Formål
Deltagerne bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand samt får mere fokus på hvordan kommunikationen kan medvirke til at åbne op for nye perspektiver og dermed nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet.

Vi tilbyder
En temadag kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere

I sørger selv for
Kursuslokaler samt forplejning
Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)
AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

Tema: DISC profilanalyser med tilbagemeldinger 

Indhold
Udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse  af  en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt  en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

Formål
Teamets adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer . Det kan  styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

Vi tilbyder
Udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time pris 3295,- kr. pr. medarbejder (rabat ved mere end 10 personer).
Udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team pris 2500,- kr pr. team.

I sørger selv for
1-2  mødelokaler med plads til min. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)
1-2  mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldeinger).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. En personaledag / pædagogisk dag og efterfølgende udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

En personaledag / pædagogisk dag for op til 40 personer inkl. DISC profilanalyser med tilbagemeldinger: Pris 22.000+ 3295,- kr. pr. medarbejder. + 2500 kr. pr teamtilbagemelding ( forløbet strækker sig over flere dage; antallet aftales nærmere)

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen og DISC profilanalyser med tilbagemeldinger 

Indhold
Typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme og fokus på egentilstand. Efterfølgende udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse  af  en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt  en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

Formål
Deltagerne får kendskab til DISC typologierne og bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand samt får mere fokus på hvordan kommunikationen kan medvirke til at åbne op for nye perspektiver og dermed nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet. Efterfølgende klarlægges adfærdsmønstre for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer. Det kan  styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

Vi tilbyder
Først en temadag med relations kompetencer på arbejdspladsen kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere. Herefter opfølgningsdage med udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time pris 3295,- kr. pr. medarbejder (rabat ved mere end 10 personer) og udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team pris 2500,- kr. pr. team.

I sørger selv for
Kursuslokaler samt forplejning
Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)
AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

1-2  mødelokaler med plads til min.. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)
1-2  mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldinger).

______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. to timers oplæg og efterfølgende udvikling af ledelsesteams / medarbejderteams

2 timers oplæg for op til 40 personer inkl. DISC profilanalyser med tilbagemeldinger: Pris 9.500,- kr. + 3295,- kr. Pr. medarbejder. + 2500 kr. pr teamtilbagemelding ( Forløbet strækker sig over flere dage; antallet aftales nærmere).

Tema: Introduktion til DISC profiltyper inkl.  DISC profilanalyser med tilbagemeldinger

Indhold
Introduktion af DISC typologierne, som en forståelsesramme og efterfølgende udarbejdelse af DISC profil på hver medarbejder og en personlig tilbagemelding. Udarbejdelse  af  en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet samt  en tilbagemelding til det samlede team. (Prisen afhænger af teamets størrelse)

Formål
Deltagerne introduceres til DISC typologierne og efterfølgende klarlægges adfærdsmønstre for teammedlemmerne, hvilket kan medvirke til at give en større forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af teamets samlede ressourcer. Det kan  styrke samarbejdet i teamet og medvirke til en mere effektiv kommunikation, og bl.a. forebygge stress.

Vi tilbyder
Først 2 timers introduktion af DISC typologierne med oplæg fra 2 foredragsholdere. Herefter opfølgningsdage med udarbejdelse af profilanalyser samt individuelle tilbagemeldinger á 1 time pris 3295,- kr. pr. medarbejder (rabat ved mere end 10 personer) og udarbejdelse af teamanalyser samt teamtilbagemeldinger á 2 timer pr. team pris 2500,- kr. pr. team.


I sørger selv for
Kursuslokaler samt forplejning
Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)
AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor

1-2  mødelokaler med plads til min.. 2 personer. (til de individuelle tilbagemeldinger)
1-2  mødelokaler med plads til hele teamet. ( til team tilbagemeldinger).

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. tre dages kursusforløb i relations kompetencer på arbejdspladsen / coaching og DISC 

Tema: Relations kompetencer på arbejdspladsen – pris 48.000,- kr. for op til 40 personer

Indhold
Lidt om at komme frem i pandelapperne og at tøjle sin indre papegøje, verbal og non verbal kommunikation, typologier som en forståelsesramme, coaching som en effektiv spørgeramme, kernekompetencer og fokus på egentilstand.

Formål
Deltagerne bliver endnu mere reflekterende over deres egentilstand, samt får mere fokus på  og øvelse i at kommunikere på en måde som åbner op for nye perspektiver og giver nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet.

Vi tilbyder
To sammenhængende kursusdage kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere
En opfølgnings kursusdag kl. 9.00 – 16.00 med oplæg fra 2 foredragsholdere

I sørger selv for
Kursuslokaler samt forplejning
Et lokale med plads til samtlige deltagere og god gulvplads

Et antal mindre mødelokaler (antallet aftales nærmere)
AV- udstyr: lærred eller hvid bar væg og projektor