Coaching

 ” Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen (gammelt kinesisk ordsprog)

bind for øjnene

Coaching er en udforskende  kommunikationsform hvor du udfordres på dine selvrefleksioner i forhold til dine mål, ideer, værdier og holdninger. Som coach stiller jeg på en respektfuld måde udforskende spørgsmål der igangsætter bevidstgørelse og mental bevægelse.

Ved at lytte aktivt og stille spørgsmål der skaber reflektion medvirker jeg som coach til at sætte gang i en proces, hvor du kan få nye perspektiver i forhold til de udfordringer du står i eller i forhold til det ønske om forandring som du har. Du får større selvindsigt, kan udnytte en større del af dit potentiale og  derved øge effektiviteten.

Som coach vil jeg lytte efter de eventuelle begrænsninger som du giver udtryk for igennem forløbet fordi mange af disse begrænsninger kan være med til at afholde dig fra at nå dine mål. Jeg vil stille spørgsmål til disse begrænsninger og deres rigtighed for derigennem at assistere dig i at finde en ny indgangsvinkel til din målsætning.

I samtalen vil vi forfølge den målsætning som du selv opstiller, således at vi hele tiden følger din lærings- og udviklingsproces.

En coachingsamtale varer 1- 1 1/2 time.

 

HVILKEN VEJ VÆLGER DU AT GÅ?                                              

Coaching handler om at fokusere på fremtiden og hvordan du selv kan udvikle dine egne mål, muligheder og dermed udnytte dit potentiale mere effektivt, derfor vil mine spørgsmål rette sig mod hvor du vil hen fremfor hvad du vil væk fra.

 

COACHING I DIN VIRKSOMHED

Er der brug for at få tilknyttet en coach til din virksomhed i et længere eller en kortere forløb, så kontakt mig for at få et tilbud.

 

Eksempler på Coachende spørgsmål:

– Du fortæller, at det er galt på alle møder I holder. Fortæl mig lige om et møde, hvor det alligevel gik godt.

– Når du ikke vil have…., hvad vil du så have i stedet for?

-Du siger, at det aldrig vil lykkes for dig. Hvis det nu alligevel skal lykkedes lidt, hvordan starter det så?

– Hvad vil være anderledes, når det her lykkedes for dig?

– På en skala fra 1-10 hvor realistisk er det så at det lykkedes ?

– Hvordan ser det ud når du er nået målet?

– Hvis vi nu mødes om 3 måneder og du fortæller mig, at det går rigtig godt, hvad skete der så en måned før?

– Hvornår går du i gang med de her spændene tiltag, som du er nået frem til?