Team profil coaching

DISC

Teamprofil coaching er en blanding af DISC PROFILER og COACHING her tages der udgangspunkt i teamsammensætningen og de profiler der er repræsenteret i teamet. Via coaching af teamet arbejdes der med teamudvikling.

 

Teamet vil blive udfordret med en udforskende og konfronterende spørgeteknik på en anerkendende og respektfuld måde. Der vil blive brugt værktøjer der også er brugbare til senere anvendelse. Team profil coaching giver helt nye muligheder for samarbejde, udvikling og effektivitet.

Helt praktisk så laves der en DISC profil på hver medarbejder med en personlig tilbagemelding. Herefter laves der en teamprofil med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet. Ud fra dette laves et forløb med coaching af det samlede team.

Pris afhænger af team størrelse og coachingforløb. Kontakt for tilbud.