DISC profil

DISC

En DISC profil siger noget om såvel din naturlige adfærd som din tilpassede adfærd, hvilket kan vise om du er under pres i dit job. Profilen beskriver hvad der giver dig energi og hvad der kræver energi af dig. DISC analysen  er velegnet til lederudvikling, medarbejderudvikling, teamudvikling og teamsammensætning samt til rekruttering af nye medarbejdere.

 

ANVENDELSESMULIGHEDER FOR EXTENDED DISC

Lederudvikling  DISC er en person analyse der kan bruges som værktøj til, at få sat ord på egen adfærd og egne handle mønstrer, det giver en selvindsigt, der kan være med til en bevidstgørelse af de udfordringer og handlemuligheder du har. 

Medarbejderudvikling: DISC analysen kan bruges som værktøj til at bevidstgøre medarbejdere om deres udfordringer og handlemuligheder og endvidere være med til at give ledelsen et billede af hvordan medarbejdere reagerer i specifikke situationer eller miljøer.

Teamudvikling: I det eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvilket giver en forståelse for hinandens adfærd og en bedre udnyttelse af hinandens ressourcer.

  • -Få større personlig gennemslagskraft.
  • -Styrk samarbejdet med kollegaerne.
  • -Forbygge stress.
  • -Bedre kommunikation.
  • -Få kendskab til egne og kollegaers styrker og udfordringer.

Teamsammensætning: Med DISC personanalyse kan der sættes teams sammen på baggrund af personernes naturlige og tilpasset adfærd,hvilket kan skabe dynamiske og effektive teams.

Rekruttering: DISC personanalyse er velegnet til rekruttering, da det med denne personanalyse er muligt at afdække en evt. kommende medarbejders stærke sider og hvor der er udfordringer. 

 

SÅDAN FOREGÅR DET

En profilanalyse indeholder: Individuel udfyldt profil som foregår online (der tilsendes et link, hvor der besvares spørgsmål, dette tager ca. 15 min.) herefter bearbejdes profilen af en certificeret DISC konsulent. Der aftales 1 times personlig feedback. Det vil foregå i en coachende form med fokus på dine styrker og udviklingsmuligheder. Skriftlig DISC materiale udleveres efterfølgende. Pris 3295,- kr.

Køber I et større antal DISC profiler, så er der også mulighed for, at DISC konsulenten kommer ud til jer og giver tilbagemeldingerne over én eller flere arbejdsdage. Dette aftales individuelt. Kontakt for tilbud.

Teamtilbagemelding vil udover den personlige tilbagemelding, kræve en samlet tilbagemelding til teamet eller ledelsen, med klarlæggelse af teamets kompetencer og personernes roller i teamet. Pris afhænger af team størrelse og evt. teamcoaching.